Category Archives: Tinh trùng

Tinh trùng là tế bào đơn bội, nó kết hợp với tế bào trứng để tạo thành hợp tử và sẽ trở trành phôi thai. Tinh trùng của đàn ông sẽ quyết định một nửa về thông tin di truyền của con.

Tinh trùng được sinh ra ở tinh hoàn của đàn ông. Do tế bào trứng luôn mang nhiễm sắc thể X nên nếu tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y thì sẽ sinh con trai (XY) và tinh trùng mang nhiễm sắc thể X sẽ sinh ra con gái (XX).

Dưới đây là tổng hợp những bài viết, kiến thức về tinh trùng bạn cần biết.